National Nuclear Laboratory

Amdanom Ni

Gyda’n set unigryw o sgiliau, cyfleusterau a galluoedd – gan gynnwys pedwar labordy sy’n arwain y byd yng Ngogledd Orllewin Lloegr – rydym yn harneisio gwyddoniaeth niwclear er budd cymdeithas.

Cipolwg

Yr ydym yn arwain y byd o ran dyfeisgarwch niwclear a ni yw’r unig gorff yn y DU sy’n gallu darparu cefnogaeth dechnegol ar draws yr holl ddiwydiant niwclear.
Darganfyddwch fwy

Ein Gwerthoedd A’n Pwrpas

Ein gweledigaeth glir sy’n ein rhoi ar flaen arloesi niwclear. Ein gwerthoedd yw ein cwmpawd i’n harwain at y weledigaeth honno.
Darganfyddwch fwy

Yr Hyn A Wnawn

Yr ydym yn arloeswyr, dyfeiswyr ac yn arbenigwyr yn ein maes. Yr ydym yn gweithio yn fyd-eang yn rheng flaen gwyddoniaeth niwclear, gan ddarparu gwybodaeth, technoleg a mynediad i gyfleusterau sydd ar flaen y gad i bartneriaid a chwsmeriaid.
Darganfyddwch fwy

Cydraddoldeb, Amrywioldeb A Chynhwysiad

Yn LNC yr ydym wedi ein hymrwymio’n llwyr i bob agwedd o gydraddoldeb, amrywioldeb a chynhwysiad. (C A + Ch)
Darganfyddwch fwy

Y Tîm Arweiniol

Gweledyddion yw ein harweinwyr. Mae ein tîm arweiniol yn dod ag amrediad o brofiadau a sgiliau amrywiol o bob cwr o fyd busnes.
Darganfyddwch fwy

Gwybodaeth Gorfforaethol

Mae’r dudalen hon yn darparu yr holl wybodaeth gorfforaethol mewn un man: pwy ydym ni, eiddo pwy ydym ni, ein polisïau a gwybodaeth allweddol am ein busnes
Darganfyddwch fwy

Ein Hetifeddiaeth

Mae gan ein cydweithwyr 10,000 o flynyddoedd o brofiad niwclear rhyngddynt. Mae LNC wedi bodoli yn ei ffurf gwreiddiol ers dechrau’r diwydiant niwclear yn y 1940au.
Darganfyddwch fwy

Polisïau

Mae ein polisïau yn ein cynorthwyo i amddiffyn yr amgylchedd, cynnal safonau ansawdd uchel, i weithio’n gyfrifol a sicrhau gwybodaeth sensitif.
Darganfyddwch fwy