National Nuclear Laboratory

News

NNL a Phrifysgol Bangor yn cydweithio’n strategol i hyrwyddo gwyddoniaeth niwclear ymhellach

O’r chwith, Is-Ganghellor newydd ei phenodi’n Is-Ganghellor Prifysgol Bangor, Yr Athro Edmund Burke, yr Is-Ganghellor presennol yr Athro Iwan Davies, Dr Paul Howarth, Prif Swyddog Gweithredol y Labordy Niwclear Cenedl

Darganfyddwch fwy
Future concept

Labordy cenedlaethol y DU ar gyfer ymholltiad niwclear yn Cyhoeddi Partneriaeth Sgiliau yng Nghymru

Mae’r Labordy Niwclear Cenedlaethol (LNC) wedi lansio partneriaeth sgiliau gyda sefydliad addysg bellach (AB) mwyaf Cymru, i gynorthwyo i feithrin y genhedlaeth nesaf o unigolion.

Darganfyddwch fwy

Ymateb i gyhoeddiad y Llywodraeth ar raglen arddangos Adweithydd Modwlaidd Datblygedig (AMR)

Mewn ymateb i gyhoeddiad y Llywodraeth heddiw fod cynlluniau wedi symud gam yn nes i gael y dechnoleg niwclear ddiweddaraf ar waith o fewn y ddegawd nesaf, dywedodd Dr Paul Howarth, Prif Swyddog Gweithredol y Labordy Niwclear Cen

Darganfyddwch fwy

Adroddiad Newydd Yn Cyhoeddi Cynllun Traws-Sector ar gyfer Hydrogen Sero-Carbon yn deillio o Niwclear

Wedi’i lansio gan y Grŵp Arloesi’r Fargen Sector Niwclear, mae’r adroddiad yn gosod allan yr hyn sydd angen ei wneud i wireddu’r cyfle i ddatgloi sero-net drwy ddefnydd o hydrogen sy’n deillio o niwclear.

Darganfyddwch fwy

Ein Agenda Gwyddoniaeth a Thechnoleg: Rhyddhau Arloesedd a Chwrdd â Thargedau Newid Hinsawdd y DU

Yn dilyn lansiad diweddar o Gynllun Strategol yr LNC, yr ydym yn falch o rannu ein cyhoeddiad yr Agenda Gwyddoniaeth a Thechnoleg newydd, sy’n gosod ein nodau a’n huchelgeisiau ar gyfer y blynyddoedd i ddod.

Darganfyddwch fwy
Labordy Nwclear CEnedlaethol

Labordy cenedlaethol y DU ar gyfer ymholltiad niwclear yn agor ei safle ffurfiol cyntaf yng Nghymru

Mae’r Labordy Niwclear Cenedlaethol (LNC) wedi ffurfioli ei uchelgais i ymchwilio a datblygu yng Nghymru drwy lansio safle newydd yn Ynys Môn.

Darganfyddwch fwy

Cyflenwi Sero-Net: y LNC yn Cyhoeddi Mapiau Ffyrdd y Cylchred Tanwydd Datblygedig ar gyfer Dyfodol Ynni Glân

Mae’r Rhaglen Cylchred Tanwydd Ddatblygedig (AFCP), dan arweiniad LNC wedi cyhoeddi cyfres o fapiau ffyrdd a fydd yn caniatáu llunwyr polisi’r DU a diwydiant i gynllunio ar gyfer dyfodol niwclear wrth ddarparu sero-net.

Darganfyddwch fwy

Arloesi Drwy Arwriaeth: Ein Peirianwyr Benywaidd yn Arwain y Ffordd

Mae Diwrnod Rhyngwladol Merched mewn Peirianneg eleni yn ymwneud â dathlu #ArwyrPeirianneg y byd a’r effaith y maent yn ei gael ar ein bywydau bob dydd.

Darganfyddwch fwy

LNC yn Dadorchuddio Niwclear Trawsffurfiol ar gyfer Modelu Sero-Net

Mae LNC wedi cyhoeddi adroddiad modelu newydd arloesol sy’n arddangos y rôl y gall niwclear ei chwarae wrth ddarparu amcanion sero-net y DU.

Darganfyddwch fwy

LNC Yn Cyhoeddi Penodiad Cyfarwyddwr Gwyddoniaeth a Thechnoleg Newydd

Mae’n bleser gan LNC gyhoeddi penodiad Dr Paul Nevitt fel ein Cyfarwyddwr Gwyddoniaeth a Thechnoleg newydd.

Darganfyddwch fwy