National Nuclear Laboratory

Cwcis

Mi allwn gasglu gwybodaeth am eich cyfrifiadur, gan gynnwys eich cyfeiriad IP lle mae ar gael, y math o borwr a system weithredu, ar gyfer gweinyddu system ac i gofnodi gwybodaeth agregedig i’n hysbysebwyr. Data ystadegol yw hwn am weithredoedd a phatrymau pori ein defnyddwyr ac nid yw’n nodi unrhyw unigolyn.

Am yr un rheswm, gallwn gasglu gwybodaeth am eich defnydd o’r rhyngrwyd yn gyffredinol drwy ddefnyddio ffeil cwcis sy’n cael ei storio ar yriant caled eich cyfrifiadur. Mae cwcis yn cynnwys gwybodaeth sy’n cael ei drosglwyddo i yriant caled eich cyfrifiadur. Maent yn ein cynorthwyo i wella ein safle ac i ddarparu gwasanaeth gwell a mwy personol. Maent yn ein galluogi:

  • I amcangyfrif maint a phatrwm defnydd ein cynulleidfa.
  • I storio gwybodaeth am eich dewisiadau, ac felly caniatáu i ni addasu ein safle yn unol â’ch diddordebau unigol.
  • I gyflymu’ch chwiliadau.
  • I’ch hadnabod pan ddychwelwch i’n safle.
  • Mae’n bosibl i chi wrthod derbyn cwcis trwy weithedu y cysodiad ar eich porwr sy’n caniatáu i chi wrthod cysodi cwcis. Fodd bynnag, os dewiswch y cysodiad hwn efallai na fyddwch yn gallu cael mynediad i rai rhannau o’n safle. Oni bai eich bod wedi addasu cysodiad eich porwr fel y bydd yn gwrthod cwcis, bydd ein system yn creu cwcis pan fyddwch yn mewngofnodi i’n safle.

Diweddarwyd 25ain Mawrth 2020