National Nuclear Laboratory

Ardal Gweithwyr

Mae’r rhan hon o’r wefan yn un o’r ffyrdd yr ydym yn cyfathrebu â’n gweithwyr y tu allan i’n sianeli cyfathrebu mewnol arferol.

Fe’i defnyddir yn bennaf pan fydd angen i ni gysylltu â phobl y tu allan i oriau gwaith arferol. Un esiampl allai fod pan geir tywydd garw yn effeithio ar ein safleoedd.

Atgoffir gweithwyr fod gennym hefyd system destun y gallwch gofnodi ar ei gyfer. Gweler ‘Nucleas’ am ragor o wybodaeth os gwelwch yn dda.

Yn ogystal, mae gennym rif rhadffôn i ddarparu gwybodaeth: 0800 145 5170.