National Nuclear Laboratory

Arloesi, Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Yn y LNC gwyddoniaeth a thechnoleg yw sylfaen popeth a wnawn ac y mae’n mynd ymhell tu hwnt i’r busnes ei hun. Mae y LNC wedi ei sefydlu ar flynyddoedd lawer o arloesi.

Gwyddoniaeth ac Arloesi

Mae gwyddoniaeth ac arloesi yn rhan annatod o’n gwaith. Darllenwch am rywfaint ohono isod.
Darganfyddwch fwy

Pobl

Ein pobl sy’n ein gwneud yn unigryw. Mae gennym wyddonwyr, peirianwyr, technolegwyr ac arbenigwyr mewn meysydd eraill o safon rhyngwladol.
Darganfyddwch fwy

Cyfleusterau

Yr ydym yn gweithredu cyfleusterau niwclear mwyaf datblygedig y byd ar draws y DU. Mae ein labordai o'r radd flaenaf yn cefnogi ein pobl i wthio ffiniau gwyddoniaeth niwclear ac arloesi.
Darganfyddwch fwy

Cyhoeddiadau

Mae pobl LNC yn cyhoeddi ystod eang o bapurau a adolygir gan gymheiriaid am amrywiaeth o bynciau technegol.
Darganfyddwch fwy

Cydweithredu

Mae cydweithredu gydag eraill wrth wraidd yr hyn y mae LNC yn ei wneud. Yr ydym yn dod ag ymchwilwyr a chwsmeriaid ynghyd i gymhwyso ein harbenigedd a darparu datrysiadau arloesol.
Darganfyddwch fwy

Cynhadledd SciTec

Y gynhadledd SciTec yw ein digwyddiad gwyddonol a thechnolegol blynyddol sy'n caniatáu i ni rannu syniadau, arloesi ac addysgu ar draws y sector niwclear a thu hwnt.
Darganfyddwch fwy