National Nuclear Laboratory

Gwyddoniaeth niwclear er budd cymdeithas

GWTHIO FFINIAU GWYDDONIAETH NIWCLEAR, TEHNOLEG AC ARLOESEDD

Mae ein dull arloesol, i harneisio technolegau posibl a’u trawsnewid i ddatrysiadau parod ar gyfer diwydiant, yn caniatáu i ni hybu datblygiad technolegol yn y DU ac yn rhyngwladol.chnological progress both in the UK and internationally.

EIN POBL YW’R GWAHANIAETH

Mae llawer o’n 1,000 neu fwy o weithwyr yn cael eu cydnabod fel arbenigwyr rhyngwladol yn eu meysydd. Ac, yn ogystal, yr ydym yn gweithio gyda phrifysgolion i alluogi mynediad academaidd i’n gwasanaethau.

NNL-workington

MAE EIN CYFLEUSTERAU HEB EU HAIL

Yr ydym yn gweithredu cyfleuster technoleg mwyaf modern y byd, y Labordy Ganolog, ochr yn ochr â nifer o gyfleusterau datblygedig yn y DU.