GWYDDONIAETH NIWCLEAR ER BUDD CYMDEITHAS

Darganfyddwch fwy

GWTHIO FFINIAU GWYDDONIAETH NIWCLEAR, TEHNOLEG AC ARLOESEDD

Mae ein dull arloesol, i harneisio technolegau posibl a’u trawsnewid i ddatrysiadau parod ar gyfer diwydiant, yn caniatáu i ni hybu datblygiad technolegol yn y DU ac yn rhyngwladol.

Mwy amdanom ni

EIN POBL YW’R GWAHANIAETH

Mae llawer o’n 1,000 neu fwy o weithwyr yn cael eu cydnabod fel arbenigwyr rhyngwladol yn eu meysydd. Ac, yn ogystal, yr ydym yn gweithio gyda phrifysgolion i alluogi mynediad academaidd i’n gwasanaethau.

Darganfyddwch fwy

MAE EIN CYFLEUSTERAU HEB EU HAIL

Yr ydym yn gweithredu cyfleuster technoleg mwyaf modern y byd, y Labordy Ganolog, ochr yn ochr â nifer o gyfleusterau datblygedig yn y DU.

Darllenwch fwy

Yr ydym yn falch o arwain tîm o dros 100 o sefydliadau byd-eang i ddarparu arloesedd ynni glân ar gyfer dyfodol sero-net y DU.

Dysgwch fwy

EIN CWSMEIRIAID A’N PROSIECTAU

Yr ydym yn darparu gwasanaethau a chefnogaeth dechnegol i gwsmeriaid ar draws y rhan fwyaf o’r cylchred tanwydd niwclear – o ddadansoddiad adweithydd drwy ôl-arbelydriad, archwilio defnyddiau tanwydd ac adweithyddion, i reoli gwastraff, glanhau a chymorth digomisiynu.

Darllenwch fwy

CIPOLWG AR LNC

Mae ein dull arloesol, i harneisio technolegau posibl a’u trawsnewid i ddatrysiadau parod ar gyfer diwydiant, yn caniatáu i ni hybu datblygiad technolegol yn y DU ac yn rhyngwladol.

EIN RHAGLEN BRENTISIAETH DECHREUWYR I ENILLWYR

Yr ydym yn chwilio am y prentisiaid gorau a mwyaf disglair i sicrhau dyfodol llwyddiannus i’r Diwydiant Niwclear. Mae prentisiaeth yn yr LNC yn agor byd o botensial.

Darganfyddwch fwy

Latest News

Future concept

Labordy cenedlaethol y DU ar gyfer ymholltiad niwclear yn Cyhoeddi Partneriaeth Sgiliau yng Nghymru

Darganfyddwch fwy

Ymateb i gyhoeddiad y Llywodraeth ar raglen arddangos Adweithydd Modwlaidd Datblygedig (AMR)

Darganfyddwch fwy
View all news