National Nuclear Laboratory

Yr Hyn A Wnawn

Yr ydym yn dylanwadu etifeddiaeth niwclear doreithiog y DU er mwyn cynorthwyo i ddatrys heriau byd-eang mewn pedair ardal strategol: Ynni Glân, Adferiad Amgylcheddol, Meddygaeth Iechyd a Niwclear a Diogelwch a Rhwystro Amlhau.

Mewn cyfnod pan fo cymdeithas yn deffro i weithredu ar yr argyfwng amgylcheddol sy’n bygwth ein planed, y mae’n amhosibl goramcanu yr her sy’n wynebu’r DU wrth iddi gyrraedd sero-net erbyn 2050. Heb niwclear, ni fydd y DU yn cyrraedd y targed hwn ar amser. A heb waith LNC, ni all sector niwclear y DU ddarparu yr hyn sydd ei angen.

Pa le bynnag y cyflymir rhaglen arddangos Adweithyddion Fodwlar Uwch neu ddarparu ein cyflenwad gynaliadwy brodorol cyntaf o radio-isotopau ers y 60au, bydd LNC ar flaen y gad wrth wneud cynnydd a fydd yn newid datblygiadau sy’n debygol o gynorthwyo i drawsffurfio’r amgylchedd a bywyd pobl yn awr ac i’r dyfodol.

Ac ein pobl ni, yma yn LNC a fydd yn gyfrifol am hyn, wedi eu cefnogi gan ein cwsmeriaid a phartneriaid yn y llywodraeth, byd academaidd a’r sector breifat yn y DU ac yn fyd-eang.

*