National Nuclear Laboratory

Ein Gwerthoedd A’n Pwrpas

PWRPAS

Harneisio gwyddoniaeth niwclear er budd cymdeithas

Yr ydym yma i sicrhau y gall ein sector ddarparu datrysiadau fforddiadwy yn ariannol ac yn amgylcheddol i rai o heriau mwyaf yr unfed ganrif ar hugain.

Mae’r canlyniadau yr ydym yn eu cael yn fuddiol yn uniongyrchol i ni gyd, boed hynny drwy gyrraedd sero-net neu ddatblygu gwyddoniaeth niwclear drwy ddarparu gofal iechyd effeithiol.

Yr ydym yn cynyddu’r datrysiadau a’r llwyddiannau yr ydym eisioes wedi eu darparu fel rhan o agenda newydd gyda phedair Maes Ardal Ffocws: Ynni Glân, Adferiad Amgylcheddol, Iechyd a Meddygaeth Niwclear a Rhwystro Amlhau.

Dyma gonglfaen ein huchelgais, sy’n llunio yr hyn yr ydym yn ei ddarparu i’n cwsmeriaid ac i gymdeithas y DU.

GWERTHOEDD

Mae ein gwerthoedd yn trefnu ein gweithredoedd ac yn gweithredu feL cwmpawd er mwyn ein tywys i’r dyfodol.