National Nuclear Laboratory

Polisïau

Mae ein gwerthoedd yn adlewyrchu ein safle fel arloeswyr sy’n arwain y byd.

Mae natur ein gwaith yn golygu fod rhaid i ni adolygu yr hyn a wnawn yn barhaus a sut yr ydym yn gweithio i sicrhau ein bod yn blaenoriaethu diogelwch, cyfrinachedd a’r amgylchedd. Os mai ein gwerthoedd yw’r lens drwy’r hwn a wnawn benderfyniadau, ein polisïau yw’r canllawiau sy’n ein cynorthwyo i’w gweithredu.

Yr ydym yn cymryd ein cyfrifoldebau fel busnes niwclear ac fel cyflogwr o ddifrif. Golyga hyn fod gennym ffocws cryf ar ddiogelu pobl, cwsmeriaid a dyfodol y blaned.

Mae ein polisïau manwl ar gael drwy y dolennau cyswllt ar y chwith.