National Nuclear Laboratory

Cipolwg

Wedi ei sefydlu yn 2008, daeth y Labordy Niwclear Cenedlaethol â gallu i ymchwilio a datblygu ymchwil niwclear y DU at ei gilydd mewn un corff. Mae ein gweithlu yn cynrychioli 10,000 o flynyddoedd o arbenigedd mewn gwyddoniaeth a thechnoleg niwclear ac rydym yn parhau i dyfu.

Nid ydym yn gwneud elw. Yn hytrach, yr ydym yn galw’r arian a wnawn yn Elw i’w Ailfuddsoddi. Y mae i gyd yn mynd yn ôl i’r busnes i ddatblygu gwyddoniaeth, arloesi, technoleg a’n pobl.

Ein Labordy Canolog yw’r cyfleuster mwyaf modern a datblygedig o’i fath yn y byd. Darganfyddwch fwy am hyn a’n cyfleusterau rhagorol eraill.

Ein prif flaenoriaeth yw diogelwch. Yr ydym yn gwneud hyn yn eglur drwy gyfrwng ein gwerthoedd a’n hymddygiad a thrwy ein polisîau ac hyfforddiant.

*