National Nuclear Laboratory

News

Tuesday 8 June 2021

Gwyddoniaeth Niwclear er Budd Cymdeithas – Ein Cynllun Strategol

Yr ydym yn ymfalchïo wrth lansio ein Cynllun Strategol, sy’n amlinellu sut y mae LNC, labordy cenedlaethol y DU ar gyfer ymholltiad niwclear, o fudd i gymdeithas trwy gyfrwng gwyddoniaeth niwclear.

Trwy gydol y cynllun, fe welwch fanylion graddfa ein huchelgais a’n hymrwymiad angenrheidiol i gynorthwyo i ddatrys heriau byd-eang mewn pedwar maes strategol:

  • Ynni glân
  • Iechyd a Meddygaeth Niwclear
  • Adfer Amgylcheddol
  • Diogelwch a Rhwystro Amlhau

Rhaglen waith yw hon a fydd, yn ogystal â chynorthwyo’r DU i gwrdd â sero-net erbyn 2050, yn cyflawni agenda’r llywodraeth o wneud y DU yn archbŵer gwyddoniaeth wrth ddod â swyddi medrus uchel i’r Gogledd Orllewin a chyfrannu’r adferiad economaidd ar ôl effaith y pandemig byd-eang.

Gobeithiwn y bydd ein Cynllun Strategol yn eich cyffroi, fel y mae’n ei wneud i ni i gyd, am ein potensial a’n huchelgais wrth i ni edrych tuag at #DyfodolClirNewydd.

Gallwch weld y cynllun yma: https://www.nnl.co.uk/strategicplan