National Nuclear Laboratory

Gwyddoniaeth ac Arloesi

Mae gwyddoniaeth ac arloesi yn rhan annatod o’n gwaith. Darllenwch am rywfaint ohono isod.

Cydweithredu

Mae cydweithredu gydag eraill wrth wraidd yr hyn y mae LNC yn ei wneud. Yr ydym yn dod ag ymchwilwyr a chwsmeriaid ynghyd i gymhwyso ein harbenigedd a darparu datrysiadau arloesol. Darganfyddwch fwy