National Nuclear Laboratory

Gweithio Yn Lnc

Lle gallwch fod yn rhan o rywbeth eithriadol

Gwyddoniaeth arbrofol, technoleg anhygoel, cyfleusterau o’r radd flaenaf, defnyddiau rhyfeddol a siawns i newid y byd er gwell. Fe’i cewch i gyd yn LNC.

O ynni glanach ac adfer yr amgylchedd i ddiogelu asedau niwclear i gadw pawb yn ddiogel. Mae gweithio ar draws pob cyfnod o’r cylchred tanwydd niwclear gyfan yn rhoi cyfle ardderchog i’n pobl i gynorthwyo i ddatrys rhai o broblemau mwyaf y byd.

Pob diwrnod y byddwch yn ei dreulio gyda ni, mi fyddwch wedi’ch amgylchynu gan bobl anhygoel a chyfleoedd anhygoel. Mae o’r lle perffaith i ddysgu, ffynnu a datblygu.