National Nuclear Laboratory

Gyrfaoedd

Gyrfa lle mae unrhyw beth yn bosibl

Lle yw LNC lle mae meddyliau mwyaf disglair y byd yn cyfuno creadigrwydd ac arloesedd i wthio ffiniau, mynd ymhellach a defnyddio gwyddoniaeth er budd cymdeithas. Mae’n le lle gallwch chi wneud gwahaniaeth, mae’n le lle gallwch dyfu, mae’n le lle gallwch arwain ac mae’n le lle y byddwch yn teimlo bob amser eich bod yn cael eich gwerthfawrogi, eich parchu a’ch cefnogi.

Fel ffynhonnell y DU o arbenigedd niwclear, yr ydym yn sefydliad sydd yma i ymchwilio, arbrofi a gwthio’r ffiniau o’r hyn sy’n bosibl. Beth bynnag fo’ch rôl, beth bynnag fo’ch arbenigedd, gallwch wneud pethau mawr yma.

Archwiliwch bosibiliadau newydd yn LNC.

Swyddi Gwag Cyfredol

Edrychwch pa gyfleoedd sydd ar gael a darganfod lle allai gyrfa gyda LNC fynd â chi. Gallwch hefyd gael mynediad i’r porth gyrfaoedd yma: https://jobsearch.nnl.co.uk
Darganfyddwch fwy

Gweithio Yn Lnc

Gweithiwch ochr yn ochr ag arbenigwyr blaenllaw, gan gyfuno creadigrwydd ac arloesedd i ddatrys rhai o broblemau mwyaf y byd a herio'r hyn sy'n bosibl.
Darganfyddwch fwy

Pam Ymuno  Ni

Mae'r posibiliadau'n ddiddiwedd. P'un a ydych chi'n awyddus i chwyldroi eich maes neu'n edrych i wneud gwaith y gallwch fod yn falch ohono, gallwch wneud pethau gwych yma.
Darganfyddwch fwy

Gwerthoedd ac Ymddygiad

Ein gwerthoedd yw'r lens yr ydym yn gwneud ein penderfyniadau drwyddi. Rydym wedi ymrwymo i ddiogelwch, ein cwsmeriaid, uniondeb, cymryd cyfrifoldeb, brwdfrydedd a chydweithio. Disgwyliwn i'n holl bobl adlewyrchu ein gwerthoedd.
Darganfyddwch fwy

Cyfleoedd Phd

Mae LNC wedi ei leoli rhwng academia a diwydiant ac yr ydym yn ceisio defnyddio’n perthynas i ail-lunio’r agenda niwclear. Bydd cael LNC fel noddwr diwydiannol yn golygu y byddwch yn gallu cael mynediad at ein arbenigwyr pwnc blaenllaw a’n cyfleusterau unigryw. Gyda’n gilydd fe wnawn osod eich ymchwil yn y lle y mae ei […]
Darganfyddwch fwy