National Nuclear Laboratory

Gwybodaeth Bellach

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi cyfres o fesurau i gynorthwyo busnesau yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Gallwch gael gwybodaeth am Gynllun Benthyciad Tarfu ar Fusnes yn sgil y Coronafeirws (CBILS) drwy glicio ar y ddolen gyswllt hon.

Gallwch cael gwybodaeth am yr holl amrediad o fesurau y mae’r Llywodraeth yn eu rhoi ar waith ar eu gwefan gymorth drwy glicio ar y ddolen gyswllt hon.

*