National Nuclear Laboratory

Lansiad Sialens Lles Iechyd Meddwl 30 diwrnod

Croeso i’n Lansiad Sialens Lles Iechyd Meddwl 30 diwrnod.

Dull rhyngweithiol a (gobeithio) hwyliog o hyrwyddo lles meddyliol cadarnhaol ar yr adeg digynsail hon, lle yr ydym yn byw a gweithio’n wahanol yw sialens lles iechyd meddwl 30 diwrnod.

Mae iechyd meddwl yn chwarae rhan bwysig yn ein bywyd bob dydd, gan ddylanwadu ar sut yr ydym yn meddwl, yn teimlo ac yn ymddwyn. Mae hefyd yn effeithio ar ein gallu i ymdopi â phwysau meddwl, goresgyn heriau, meithrin perthnasau, a chael adferiad o galedi a rhwystrau bywyd. Bydd cwblhau’r sialensau dyddiol yn adfer eich lles meddyliol yn awr ac i’r dyfodol

Cliciwch yma i lawrlwytho’r Cerdyn Sialens Lles Iechyd Meddwl/a>

Lawrlwythwch yr Arweiniad i Iechyd Meddwl yma

Gwyliwch Louise o’r tîm Cyfathrebu tra mae’n egluro y dulliau y mae hi’n cadw ar flaen ei thraed yn ystod Coronafeirws: