National Nuclear Laboratory

Gwybodaeth Ddiweddaraf

Dim ond cydweithwyr y gofynnwyd iddynt yn benodol i fynychu’r gweithle gan eu rheolwyr a ddylai ddod i’r gwaith.

Dylai pawb arall barhau i aros gartref a gweithio mor gynhyrchiol â phosibl oddi yno.

Diolch i chi am eich cefnogaeth barhaus yn sicrhau fod cydweithwyr â’r wybodaeth ddiweddaraf – yn arbennig y rhai hynny sydd heb fynediad i TG LNC o’u cartrefi.