National Nuclear Laboratory

Sut i Wybod y Diweddaraf

Mae gennym amrywiaeth o sianeli cyfathrebu i’ch cadw chi wedi’ch diweddaru â gwybodaeth sy’n ymwneud â COVID-19.

‘Nucleas’
Mae ein mewnrwyd yn cynnwys yr holl ddiweddariadau cyfredol a chwestiynau cyffredin diweddaraf yn ogystal ag archif o’r diweddariadau blaenorol, gwybodaeth am gadw cysylltiad, dolenni cyswllt i gefnogaeth bellach a dolenni cyswllt defnyddiol i ffynonellau swyddogol o wybodaeth.

E-bost
Mi fyddwn yn defnyddio’r cyfeiriad engagement@uknnl.com i anfon diweddariadau i’n tîm arweiniol ac i bawb yn y busnes.

Y Wefan hon
Fe’i defnyddir fel dull wrth gefn rhag ofn na fydd ein sianeli eraill ar gael.

Llinell Gwybodaeth Gweithwyr LNC
Diweddarwyd ein rhif rhadffôn (hyd yn oed o ffôn symudol) gyda’r wybodaeth gyfredol. Ychwanegwch 0800 145 5170 i’ch cysylltiadau ffôn os nad yw gennych yn barod.

Ein Gwasanaeth SMS
Defnyddir hwn ar gyfer diweddariadau brys y tu allan i oriau arferol ac mewn achosion o argyfwng yn unig. Anfonwch e-bost at engagement@uknnl.com i ymuno â’r gwasanaeth hwn.

*