June 2021

Cyflenwi Sero-Net: y LNC yn Cyhoeddi Mapiau Ffyrdd y Cylchred Tanwydd Datblygedig ar gyfer Dyfodol Ynni Glân

Mae’r Rhaglen Cylchred Tanwydd Ddatblygedig (AFCP), dan arweiniad LNC wedi cyhoeddi cyfres o fapiau ffyrdd a fydd yn caniatáu llunwyr polisi’r DU a diwydiant i gynllunio ar gyfer dyfodol niwclear wrth ddarparu sero-net.

Darganfyddwch fwy

Arloesi Drwy Arwriaeth: Ein Peirianwyr Benywaidd yn Arwain y Ffordd

Mae Diwrnod Rhyngwladol Merched mewn Peirianneg eleni yn ymwneud â dathlu #ArwyrPeirianneg y byd a’r effaith y maent yn ei gael ar ein bywydau bob dydd.

Darganfyddwch fwy

LNC yn Dadorchuddio Niwclear Trawsffurfiol ar gyfer Modelu Sero-Net

Mae LNC wedi cyhoeddi adroddiad modelu newydd arloesol sy’n arddangos y rôl y gall niwclear ei chwarae wrth ddarparu amcanion sero-net y DU.

Darganfyddwch fwy

LNC Yn Cyhoeddi Penodiad Cyfarwyddwr Gwyddoniaeth a Thechnoleg Newydd

Mae’n bleser gan LNC gyhoeddi penodiad Dr Paul Nevitt fel ein Cyfarwyddwr Gwyddoniaeth a Thechnoleg newydd.

Darganfyddwch fwy

Cyfri’r dyddiau hyd COP26: Cyfathrebu ac ymgysylltu yw ein cyfrifoldeb fel gwyddonwyr

Yr hyn sydd wedi fy nharo i wrth weithio yn LNC, a gyda chydweithwyr ar draws y sector niwclear, yw mai amgylcheddwyr ydym ni yn y bôn.

Darganfyddwch fwy

Gwyddoniaeth Niwclear er Budd Cymdeithas – Ein Cynllun Strategol

Yr ydym yn ymfalchïo wrth lansio ein Cynllun Strategol, sy’n amlinellu sut y mae LNC, labordy cenedlaethol y DU ar gyfer ymholltiad niwclear, o fudd i gymdeithas trwy gyfrwng gwyddoniaeth niwclear.

Darganfyddwch fwy