National Nuclear Laboratory

News

Thursday 18 February 2021

Enillydd Gwobr Prentis Cen 2

Enillodd Prentis Crefft blwyddyn gyntaf LNC Ben Agnew “Wobr Milltir Ychwanegol y Dysgwr” yn seremoni wobrwyo “Dathlu Dysgwyr” Cen 2.

Ben Agnew

Yr oedd y wobr yn gofyn i Ben ddangos sut yr oedd wedi goresgyn adfyd, cefnogi ei gyfoedion, mynd uwchlaw a thu hwnt yn y gymuned, rhoi eraill yn gyntaf a sut mae wedi dangos tosturi a meddylgarwch tuag at ei gyfoedion, grŵp cefnogi Cen 2 neu fywyd cartref.

Dywedodd Cynghorydd Gyrfaoedd Cynnar LNC, Kieron Hersnip:

“Mae Ben yn wirioneddol haeddu’r wobr hon. Mae ei waith caled a’i ymroddiad yn glir i bawb eu gweld. Mae’n glod mawr i LNC a’r rhaglen Brentisiaeth.”