National Nuclear Laboratory

Preston

Yn ein Labordy yn Preston ar safle Springfields, yr ydym yn gweithio ym maes ffiseg niwclear ac adweithyddion datblygedig, yn cynllunio a chynhyrchu tanwydd niwclear, yn darparu gwasanaethau dadansoddol arbenigol a phrosesu cemeg.

Gallwch ddod o hyd i ni yn:

Labordy Niwclear Cenedlaethol
Labordy Preston
Springfields
Salwick
Preston
Lancashire
PR4 0XJ
Ffôn: +44 (0)1772 963 995

Mae gweithgareddau’r LNC yn ei gyfleusterau sydd ar brydles yn Springfields (Lab Preston) a Sellafield (Lab Canolog a Lab Windscale) yn cael eu gweithredu o dan gyfundrefn Gorchymyn a Rheoli gan Springfields Fuels Ltd a Sellafield Ltd yn y drefn honno. Mae’r gweithgareddau a wneir o dan y cyfundrefnau hynny wedi’u cyfyngu gan y Trwyddedau Amgylcheddol a Thrwyddedau Safle Niwclear perthnasol a ddelir gan Springfields Fuels Ltd a Sellafield Ltd.

Cyfarwyddiadau

*