National Nuclear Laboratory

Papurau a Adolygir gan Gymheiriaid

RHESTR CYHOEDDIADAU

Bob blwyddyn, mae pobl LNC yn gysylltiedig â chyhoeddi nifer o erthyglau a adolygir gan gymheiriaid mewn llyfrau, cyfnodolion, erthyglau adolygu a phapurau cynhadledd.

Rydym yn ymfalchïo yn ein record ac yr ydym yn mesur ein perfformiad yn flynyddol. Y mae’n rhan bwysig o sicrhau ein bod ni’n chwarae rôl flaenllaw mewn ymchwil a datblygiad niwclear.

Mae’r ddogfen hon yn cynnwys rhestr o’r holl gyhoeddiadau a ysgifennwyd gan LNC wedi ei fynegrifo gan Scopus ers 2007. Y maent wedi ei trefnu yn ôl math a blwyddyn. Gallwch glicio ar unrhyw un ohonynt i weld y crynodeb a’r manylion eraill.