National Nuclear Laboratory

Prifysgolion

Mae ymgysylltu â phrifysgolion a sefydliadau ymchwil yn cynnal ein busnes ac yn arwydd o’r hyn y dylai labordy cenedlaethol ei wneud. Drwy’r bobl mae’n darparu effaith sectoraidd a chymdeithasol, y sgiliau a’r syniadau yr ydym yn eu datblygu a’r cydweithredu a hyrwyddwn.

Ein gweledigaeth ar gyfer 2030 yw canolbwyntio ac ysgogi ymchwil arloesol, cydweithredol gyda academia, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, ac ysgogi’r genhedlaeth nesaf o arbenigwyr blaenllaw i fynd i’r afael â heriau mwyaf y sector niwclear, trwy ddarganfyddiad a phrawf gwyddonol.

Fe wnawn gyflawni’r weledigaeth hir-dymor hon drwy ddarparu cyfres o amcanion strategaethol integredig

  1. Cyfoethogi a datblygu ein harbenigwyr
  2. Datblygu arbenigwyr y dyfodol yn y maes niwclear
  3. Pledio achos syniadau newydd i ddiwydiant
  4. Ffocysu ymchwil niwclear
  5. Yn agored i gydweithredu