National Nuclear Laboratory

Papurau Safbwynt

Yn gyffredinol mae technoleg ymholltiad niwclear yn tueddu i gael ei weld ar lefel fwy datblygedig. Fodd bynnag, y mae dal nifer o ddatblygiadau mewn gwyddoniaeth a thechnoleg yn cael eu gwneud ar draws y cylchred danwydd.

Bydd y datblygiadau hyn yn cynorthwyo i gwrdd â heriau gofynion ynni’r dyfodol a diogelwch cyflenwad. Byddant yn cynorthwyo i wella effeithlonrwydd a diogelwch gweithrediadau niwclear a glanhu. A byddant yn caniatáu i ddiogelu datrysiadau rheoli gwastraff hir-dymor gan gynnwys gwaredu ac ym maes lleihau bygythiad radiolegol-niwclear.

Mae gan LNC flynyddoedd lawer o brofiad o’r cylchred tanwydd niwclear a gwyddoniaeth a thechnoleg cysylltiedig ac mae mewn sefyllfa ddelfrydol i gynghori’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau ar bynciau allweddol sy’n bwysig wrth ystyried gallu’r DU i wynebu’r heriau niwclear hyn.

Mae safbwynt LNC ar y pynciau hyn yn cael ei nodi mewn cyfres o Bapurau Safbwynt. Mae’r papurau hyn yn adlewyrchu ein barn annibynnol ac awdurdodol ac fe’u cefnogir gan astudiaethau sy’n eu hategu.

UK Nuclear Horizons
Read more
SMR Feasibility Study
Read more
Thorium Fuel Cycle
Read more
Accident Tolerant Fuel: A UK Perspective
Read more
Advanced Reprocessing
Read more
Minor Actinides Transmutation
Read more
Boiling Water Reactors Position Paper
Read more
Proliferation Resistance and Physical Protection
Read more
Fuel Cycle R&D to Safeguard Advanced Ceramic Fuel Skills
Read more
Thermal Processes for Immobilising Intermediate Level Wastes
Read more