National Nuclear Laboratory

Ian Tellam

  • Prifysgol Manceinion – Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol
  • Goruchwylwyr Academaidd: Penelope Harvey, Barry Lennox
  • Goruchwyliwr Diwydiannol: Anthony Banford
  • Llinell amser y Prosiect: Medi 2018 – Medi 2021
  • Meysydd ymchwil o ddiddordeb: Anthropoleg, Technoleg, Roboteg
  • Cymwysterau Academaidd: Baglor mewn Gwyddoniaeth yn Seicoleg ac Astudiaethau Busnes, Prifysgol Buckingham; Meistr yn y Celfyddydau mewn Anthropoleg Gymdeithasol, Prifysgol Manceinion; Meistr yn y Celfyddydau mewn Ymchwil Anthropolegol, Prifysgol Manceinion
  • Proffil Prifysgol, tudalen LinkedIn

MABWYSIADU TECHNOLEG NEWYDD MEWN DIGOMISIYNU NIWCLEAR

Mae fy mhrosiect yn archwilio y prosesau cymdeithasol a diwylliannol arloesi technolegol yng nghyd-destun digomisiynu safle niwclear Sellafield yng Ngorllewin Cymbria. Nid yw llawer o’r technolegau sy’n adnabyddedig fel rhai angenrheidiol i’r broses digomisiynu eto wedi’u datblygu’n llwyr, neu sydd wedi cael eu datblygu ar gyfer cyd-destunau gweithio gwahanol. Mae trosglwyddo llwyddiannus technoleg newydd o gysyniad i’w fabwysiadu’n arferol wedi’i saernio o gwmpas arddangos effeithiolrwydd, a sefydlu a chynnal hyder ymysg croesdoriad eang o randdeiliaid sydd wedi buddsoddi. Gan adeiladu ar waith ysgolheigion STS ac academyddion anthropolegol o’r diwydiant niwclear bydd fy ymchwil yn canolbwyntio ar sut y mae datblygiad technegol a gweithredu yn y sector hynod reoledig hwn, a sut y gall dealltwriaeth ddyfnach o’r prosesau hyn gynorthwyo i osgoi problemau a gafwyd yn y gorffennol, ac adeiladu ar a chryfhau prosesau sy’n gweithio ar gyfer y dyfodol.