National Nuclear Laboratory

Jessica Hyde

  • Prifysgol Manceinion – Ysgol Peirianneg Cemegol a Gwyddoniaeth Ddadansoddol
  • Goruchwylwyr Academaidd: Phillip Martin, Bernard Treves Brown a Patricia Scully
  • Goruchwyliwr Diwydiannol: Jeremy Hastings
  • Llinell amser y Prosiect: Medi 2017 i Medi 2021
  • Meysydd ymchwil o ddiddordeb: Synwyryddion ffibr optegol a synhwyro dosbarthedig
  • Cymwysterau Academaidd: Meistr mewn Ffiseg – Prifysgol Salford
  • Proffil Prifysgol, tudalen LinkedIn

FFIBR OPTEGOL SY’N GALLU SYNHWYRO ph PWLL, TYMHEREDD, TYRFEDD A PHETH RHYWOGAETH CEMEGOL O BELL

Mae fy mhrosiect yn bwriadu cynllunio a datblygu synwyryddion ffibr optegol dosbarthedig sy’n gallu monitro pH, tymheredd, tyrfedd, ocsigen toddedig a charbonadau. Byddai’r synwyryddion yn monitro’r paramedrau hyn mewn amryfal fannau ar hyd eu hydau yn y FGMSP (Pwll Storio Magnox Cenhedlaeth Gyntaf), pwll gwaddol ar safle Sellafield. Byddai hyn yn caniatáu casglu swmp-ddata; nad yw wedi bod yn bosibl hyd yma, gyda’r defnydd o chwiliedyddion unigol a samplu; er mwyn dilysu / gwella modelau cyfredol o ymddygiad y pwll a chynorthwyo i ddigomisiynu’r FGMSP. Penderfynais ymuno â CINDe a gwneud PhD seiiedig ar ddiwydiant oherwydd hoffwn i’m hymchwil gael ei ddefnyddio a chael effaith yn y byd go iawn.

Cynnyrch

Conference poster: J A Hyde, P Martin, B T Brown, P J Scully and J Hastings, Optical fibre sensing of pH, temperature, turbidity and chemical species for nuclear industry applications, PHOTON 2018, Birmingham, UK

J A Hyde, P Martin, B T Brown, P J Scully and J Hastings, Remote optical fibre sensing of a ponds pH, temperature, turbidity and some chemical species, Nuclear Frontiers 2019, Bristol , UK – (awarded best poster)

Cyflwyniad llafar:

J A Hyde, Remote optical fibre sensors: pH, temperature, turbidity & chemical species for active ponds, PHLAME 2019, Manchester, UK

*