National Nuclear Laboratory

Kyriacos Hadjidemetriou

  • Prifysgol Manceinion – Ysgol Peirianneg Cemegol a Gwyddorau Dadansoddol
  • Goruchwylwyr Academaidd: Tom L. Rodgers, Claudio P. Fonte
  • Goruchwylwyr Diwydiannol: Jay J. Dunsford, Genevieve Boshoff
  • Llinell amser y Prosiect: Medi 2017 i Medi 2021
  • Meysydd ymchwil o ddiddordeb: Technoleg pilen, Digomisiynu Niwclear, Modelu Proses ac Optimeiddio
  • Cymwysterau Academaidd: Baglor mewn Peirianneg Cemegol, Prifysgol Aston; Meistr y Gwyddorau mewn Peirianneg Cemegol Uwch, Prifysgol Manceinion
  • Proffil Prifysgol, tudalen LinkedIn

TRINIAETH ELIFIANT OPTIMEIDDIO SYSTEM TRAHIDLIAD AR GYFER DIGOMISIYNU NIWCLEAR

Mae’r broses o ddadlygru elifiant gwastraff niwclear yn y Gwaith Gwaredu Actinid Dyrchafedig (EARP) ar safle Sellafield yn canolbwyntio ar waddodi cemegol (CP) clystyru fferig a phroses trahidlio, lle cyflawnir gwahanu clysturu fferig mewn proses ddihysbyddu dau gyfnod. Mae fy ymchwil PhD yn bwriadu optimeiddio’r system drahidlo i wahanu gwastraff elifiant gweithredol a gynhyrchir yn ystod ailbrosesu gwastraff tanwydd niwclear ac yn deillio o weithgareddau digomisiynu Gwagio Ôl-weithredol (POCO) ar safle Sellafield. Bydd astudiaeth gyfrifiadol ac arbrofol yn asesu perfformiad trahidlio y gwaddodi ffowlio ar arwyneb a thu mewn i fandyllau pilen. Bydd priodweddau trahidlo gwahanol gyfansoddiadau clystyru fferig o wahanol grynodiadau hefyd yn cael eu gwerthuso a’u cymharu. Mae rig trahidliad newydd wedi cael ei gynllunio a’i adeiladu ym Mlwyddyn 1 fy astudiaethau PhD ar gyfer y gwaith arbrofi ac wedi’i leoli yn LNC Workington. Rwyf wedi cwblhau astudiaethau BEng ac MSc mewn peirianneg cemegol gyda phrofiadau mewn timau ymchwil a phrosesau peirianneg diwydiannol. Mae gen i ddiddordeb arbennig mewn prosesau gwahanu hylif-hylif a soled-hylif ar raddfa labordy a diwydiannol.

Cynnyrch

Conference poster and oral presentation: Hadjidemetriou, K, Dunsford, J, Fonte, C. & Rodgers, T. (2019). Effluent Treatment Ultrafiltration System Optimisation for Nuclear Decommissioning. ChemEngDayUK 2019, Edinburgh, UK.