Swyddi Gwag Mewnol

Mae gan LNC weledigaeth ar gyfer Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant (ED&I) sy’n anelu at fod yn weithle cynhwysol sy’n denu talent amrywiol trwy bolisïau a gweithdrefnau tryloyw a chyfartal. Yr ydym am i chi a’r gymysgedd amrywiol o bobl a gyflogwn, cwsmeriaid a wasanaethwn a rhanddeiliaid a ddylanwadwn i deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi. Yr ydym yn hyrwyddo diwylliant gweithle lle gall pawb ffynnu gydag ymdeimlad o berthyn.

Mae’n holl swyddi gwag cyfredol i’w cael ar y dudalen hon. Gallwch hefyd ddod o hyd i ragor o wybodaeth yn https://jobsearch.nnl.co.uk