National Nuclear Laboratory

Gyrfaoedd Cynnar

Mae ein rhaglen Gyrfaoedd Cynnar yn LNC yn cynnwys recriwtio prentisiaid, myfyrwyr is-raddedig, myfyrwyr gradd ac ôl-ddoethuriaeth.

Pan ymunwch â’r rhaglen Gyrfaoedd Cynnar, byddwn yn darparu rhaglen wedi’i theilwra i chi i gefnogi’ch anghenion datblygu. Mae ein rhaglenni hyfforddi addas at y diben yn rhoi’r hyfforddiant, y gefnogaeth a’r profiad perthnasol i’r rhai sy’n newydd i’r diwydiant i roi hwb i’ch gyrfa yn y diwydiant niwclear.

*